«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Στον πλανήτη τα δάση καλύπτουν
31 %
Εξάρτηση ανθρώπων από τα δάση
21 %
Επηρεασμός φτωχών από την υποβάθμιση του εδάφους
75 %
Φιλοξενία των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και εντόμων
80 %
Υποβάθμιση της γης μεταξύ του 2000 και του 2015
20 %

Τα δάση και άλλες δασικές εκτάσεις της ΕΕ των 28, καλύπτουν επιφάνεια 176 εκατομμυρίων εκταρίων, η οποία αντιστοιχεί στο 42 % περίπου της συνολικής έκτασης της. Ως πολυλειτουργικά οικοσυστήματα, εξυπηρετούν οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Αποτελούν ενδιαιτήματα για ζώα και φυτά, συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής μεταβολής, ενώ προσφέρουν συγχρόνως και άλλες περιβαλλοντικές υπηρεσίες προστατευτικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα. Σχεδόν το ένα τέταρτο των δασικών εκτάσεων της ΕΕ προστατεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000, ενώ σε πολλές από τις υπόλοιπες εκτάσεις συναντώνται είδη που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενα, βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης.

Η διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των Δασικών Οικοσυστημάτων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και πρωτεύοντα στόχο της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, προκειμένου να παραχθούν τα οφέλη και οι υπηρεσίες με ορθολογικό τρόπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
READ MORE

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:...

READ MORE

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ:ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Γ...

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:...

READ MORE

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...