ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  1. Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών και των παραγόμενων δασικών προϊόντων.
  2. Εκτός από τους δείκτες, θα αναπτυχθούν και τα κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Διακυβερνητική Διαδικασία, την οποία η χώρα μας έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει.