Αρχική Συζητήσεις 2η Δημόσια Διαβούλευση

  • Συζήτηση
  • Θέματα
  • Δημοσιεύσεις
  • Τελευταίο άρθρο
  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Έναρξης Διαβούλευσης : 17/09/2021         Λήξης Διαβούλευσης: 16/10/2021
   Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» λαμβάνοντας υπόψη την 1η Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το έγγραφο εργασίας «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» – που έλαβε χώρα από τις 28/04/2021 έως 26/06/2021 – και συνεπικουρούμενη από την Ομάδα Εργασίας του Προγράμματος, κατά την επεξεργασία του παρόντος εγγράφου ενσωμάτωσε την πλειοψηφία των σχολίων και των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιστημονική Ομάδα, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή της στις διαδικασίες που επιβάλει το PEFC International για τη 2η Δημόσια Διαβούλευση, προσκαλεί ξανά όσους ενδιαφέρονται [Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές αρχές, ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, δασικές βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλόγους, Επιμελητήρια, πολίτες, καταναλωτές δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά κέντρα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.ά.] να λάβουν μέρος, να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με το παρόν επικαιροποιημένο έγγραφο εργασίας. Αν υπάρχουν θέματα η σημεία που δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τα συμπεριλάβετε στις παρατηρήσεις σας. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια των 30 ημερών της 2ης Διαβούλευσης και όχι αργότερα από τις 16/10/2021. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Κατά τη διάρκεια της ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος, διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gpforcert@fria.gr.
     ΑΡΧΕΙΟ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
  • 12
  • 12
  • 2 έτη πριν

   grpfc

 • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
 • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.