• Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #795
   grpfc
   Keymaster

   «Αειφόρος διαχείριση των δασών είναι το σύνολο της δασοπονικής δράσης και των χρήσεων των δασικών οικοσυστημάτων, που πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο και ένταση, ώστε σε όλη την έκτασή τους να διατηρείται η βιοποικιλότητα, η παραγωγικότητα, η ικανότητα αναγέννησης, η ζωτικότητα και η δυναμικότητά τους να εκπληρώνουν στο παρόν και στο μέλλον τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωφελείς λειτουργίες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλούν ζημιές στα άλλα οικοσυστήματα» (M.C.P.F.E., Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Ελσίνκι 1993).

   Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης (πρότυπο), με το οποίο θα πιστοποιείται η αειφορική διαχείριση των δασών της χώρας μας, σύμφωνα με τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της αειφορικής δασικής διαχείρισης, που καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Ελσίνκι και της Λισσαβόνας το 1993 και το 1998 για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης, τις οποίες έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει η  Ελλάδα. Αυτά τα κριτήρια και τους δείκτες, χρησιμοποιεί και αποδέχεται και το Πρόγραμμα για την επικύρωση της δασικής πιστοποίησης (Programme for the Endorsement of Forest Certification-PEFC).

   Τα αναθεωρημένα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, όπως εγκρίθηκαν από τη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του FOREST EUROPE στις 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2015, στην Μαδρίτη της Ισπανίας είναι τα εξής:

   Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της συμβολής τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.

   Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού οικοσυστήματος.

   Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών (ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές λειτουργίες).

   Κριτήριο 4: Προστασία, διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων.

   Κριτήριο 5: Διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση των προστατευτικών λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους (κυρίως του εδάφους και του νερού).

   Κριτήριο 6: Διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και συνθηκών.

   Οι κοινά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεκτοί κανόνες αειφορικής διαχείρισης των δασών θα αποτελούν τη βάση για την πιστοποίηση σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο των Κριτηρίων και Δεικτών που ακολουθεί. Οι δείκτες αειφορίας εστιάζουν και δίνουν στοιχεία προς δυο κατευθύνσεις α) για την τρέχουσα κατάσταση των δασών και β) την απόκλιση αυτών από την επιδιωκόμενη κατάσταση.

   Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από τους Δρ. Νικόλαο Καλαπόδη και Δρ. Ελευθέριο Κόλλια, συνεπικουρούμενο από την ομάδα εργασίας του GrPFC και τους Ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και από άλλους δασοπονούντες επιστήμονες της πράξης, με την προϋπόθεση να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση. Στο παρόν έγγραφο συνέβαλε και ο Δρ. Στυλιανός Γκατζογιάννης, τ. τακτικός Ερευνητής του ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ, ειδικός σε θέματα διαχείρισης δασών και με πολύχρονη εμπειρία στη διεθνή παρακολούθηση του εν λόγω θέματος, ο οποίος κλήθηκε να συνδράμει αφιλοκερδώς και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

   Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στους Δασολόγους Δρ. Κοσμά Αλμπάνη, διατελέσαντα αναπληρωτή ερευνητή Β΄ του ΕΘΙΑΓΕ και Δρ. Ιωάννη Κακαρά, τ. Καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας-Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Εμπορίου, οι οποίοι ως άμισθοι εξωτερικοί συνεργάτες, συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις τους και τις επισημάνσεις τους καθοριστικά στην απόδοση του παρόντος κειμένου.

   Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και στον Δρ. Παναγιώτη Μιχόπουλο, Δασολόγο-Εδαφολόγο, τακτικό Ερευνητή του ΙΜΔΟ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις στο Κριτήριο 2 και στους Δείκτες του.

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.