• Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #801
   grpfc
   Keymaster

   4.1  Δείκτες: ποιοτικά, ποσοτικά ή περιγραφικά δεδομένα, τα οποία εκτιμώνται και παρακολουθούνται με σκοπό να μελετηθεί η τάση των μεταβολών της αειφορίας του δάσους με την πάροδο του χρόνου. Οι ποσοτικοί και σε μερικές περιπτώσεις οι ποιοτικοί δείκτες, παρέχουν πληροφορίες κυρίως για τις συνθήκες και τις λειτουργίες των δασών, καθώς και τις αξίες των αγαθών και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. Οι περιγραφικοί δείκτες γενικά, δίνουν πληροφορίες για την ύπαρξη οργάνων δασικής πολιτικής, καθώς και μέχρι ποιου σημείου τα όργανα αυτά υποστηρίζουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την εφαρμογή της αειφορικής δασικής διαχείρισης.

   4.2  Κριτήρια: διακριτά στοιχεία ή ένα σύνολο συνθηκών, με τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί ο βαθμός της αειφορίας των δασών σχετικά με τη διαχείριση τους (διαχειριστικά μέτρα). Το περιεχόμενο τους αντικατοπτρίζει τους 6 πυλώνες των Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων του Ελσίνκι και της Λισσαβόνας (1993 και 1998 αντίστοιχα) για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης.

   4.3  Μονάδα μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης είναι μια συγκεκριμένη ποσότητα του μεγέθους, η οποία χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς.

   4.4  Περιγραφή: περαιτέρω διασάφηση ή πιο λεπτομερής επεξήγηση του υποκριτηρίου, όπου απαιτείται, πανομοιότυπη διατύπωση με τις Πανευρωπαϊκές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές.

   4.5  Πηγές: σύντομη περιγραφή των πηγών άντλησης πληροφοριών προς τεκμηρίωση.

   4.6  Σχόλιο: Συζήτηση ή επεξήγηση.

   4.7  Υποκριτήρια: στοιχεία ή σχετικές πτυχές εντός ενός κριτηρίου, κατά προτίμηση, με πανομοιότυπη διατύπωση με τις Πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές του επιχειρησιακού επιπέδου της αειφορικής δασικής διαχείρισης.

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.