• Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #803
   grpfc
   Keymaster

   Ο ακόλουθος Κατάλογος Κριτηρίων και Δεικτών για την αειφορική διαχείριση των δασών (ΑΔΔ), έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της εφαρμογής των έξι (6) Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων και Δεικτών για την Αειφορική Διαχείριση των Δασών στην Ελλάδα. Ο κατάλογος κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της ΑΔΔ αναπτύχθηκε σε τρία στάδια:

   Α) Ανάλυση της κείμενης Νομοθεσίας (Εθνική, Ευρωπαϊκή & Παγκόσμια), στην οποία στηρίζονται οι προδιαγραφές της αειφορικής δασικής διαχείρισης στην Ελλάδα.

   Β) Πλαίσιο για την ανάπτυξη του Ελληνικού Καταλόγου των Κριτηρίων και Δεικτών για τα δάση της Ελλάδας, αποτέλεσε ο Κατάλογος των έξι (6) Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων και Δεικτών για την Αειφορική Διαχείριση των Δασών (ΑΔΔ), που υιοθετήθηκε στις συσκέψεις που ακολούθησαν τη 2η Διυπουργική Συνδιάσκεψη του Ελσίνκι το 1993 (Λισαβόνα 1998, Βιέννη 2003, Μαδρίτη 2015), καθώς και οι Πανευρωπαϊκές Οδηγίες επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφορική διαχείριση των δασών, που εγκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν, στην 3η Διυπουργική Συνδιάσκεψη για την Προστασία των δασών στην Ευρώπη, τον Ιούνιο του 1998 στη Λισαβόνα.

   Γ) Ανάλυση πλήθους επίσημων εθνικών πηγών πληροφόρησης που σχετίζονται με τα ελληνικά δάση, όπως Διαχειριστικά Σχέδια, Ειδικές Μελέτες [Χωροταξίας, Διαχείρισης Υδάτων, Εδαφολογικές, Ταξινόμηση Δασικών Γαιών, Παρακολούθησης Κινδύνων, Προστατευόμενων Περιοχών, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών & Περιοχών Θήρας, Βόσκησης κλπ.], στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, Προγράμματα Δασώσεων, Εθνική Απογραφή Δασών, Στατιστικά στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.

   Ο παρών Κατάλογος περιλαμβάνει 6 Κεφάλαια ως Πανευρωπαϊκά Κριτήρια για την αειφορική διαχείριση των Ελληνικών δασών, καθώς και 27 υποκριτήρια (θεματικές περιοχές) με 75 συνολικά δείκτες.

     

   N. Κριτήριο Υποκριτήριο Αριθμός δεικτών
   1 Δασικοί πόροι 1.      Δασική κάλυψη

   2.      Ξυλαπόθεμα

   3.      Κατανομή των κλάσεων ηλικίας ή/και διαμέτρου

   4.      Απόθεμα άνθρακα

   4

   3

   3

    

   1

   2 Υγεία και Ζωτικότητα 1.     Κατάσταση δασικών εδαφών

   2.     Ζημιές στα δάση

   3

    

   5

   3 Παραγωγικές λειτουργίες 1.     Προσαύξηση/παραγωγή και καρπώσεις

   2.     Δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής

   3.     Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα

   4.      Υπηρεσίες Δασών

   5.      Διαχειριστικά σχέδια

   6.     Χειρισμοί αναγέννησης

   7.     Σύστημα συγκομιδής

   4

    

   1

    

   1

   6

   1

   1

   6

   4 Βιοποικιλότητα 1.      Βιοποικιλότητα

   2.      Βαθμός φυσικότητας

   3.      Εισαχθέντα δασοπονικά είδη

   4.      Νεκρό ξύλο

   5.      Γενετικοί πόροι

   6.     Απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας

   7.  Προστατευόμενες δασικές περιοχές

   6

   1

   1

   1

   1

   3

    

   1

   5 Προστατευτικές λειτουργίες 1.     Προστατευτικά δάση – έδαφος, νερό και άλλες λειτουργίες του οικοσυστήματος  

    

   8

   6 Κοινωνικό-Οικονομικές λειτουργίες 1.      Δασικές εκμεταλλεύσεις

   2.      Συνεισφορά του δασικού τομέα στο ΑΕΠ

   3.      Επενδύσεις στα δάση και στη δασοπονία

   4.      Εργατικό δυναμικό

   5.      Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

   3

   4

    

   1

    

   2

   3

   Σ 6 Κριτήρια 27 Υποκριτήρια 74 Δείκτες

    

   Οι πίνακες κριτηρίων και δεικτών για την αειφορική διαχείριση των δασών που ακολουθούν είναι δομημένοι ως εξής:

   Κριτήριο χ (1, 1.1, 2, 2.2,…6, 6.1)  
   Υποκριτήριο
   Περιγραφή
   Σχόλια
   Δείκτης: 1.1.1…
   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

    

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.