• Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #690
   grpfc
   Keymaster

   Οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αειφορική διαχείριση των δασών περιλαμβάνουν τα εξής:

   α) Τήρηση αρχείων, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα του PEFC και των άλλων σχετικών διατάξεων.

   β) Θεσμικός καθορισμός των τομέων ευθύνης, σχετικά με την αειφορική διαχείριση των δασών και τη συμμόρφωση με το παρόν έγγραφο.

   γ) Συμμόρφωση των δασοκτημόνων και των διαχειριστών δασών με τις απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου.

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.