Αρχική Συζητήσεις 2η Δημόσια Διαβούλευση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού οικοσυστήματος.

 • Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #809
   grpfc
   Keymaster

   Ποσοτικοί Δείκτες

   K.2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
   Υποκριτήριο Η φυτοϋγειονομική κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, όπως επίσης και η συγκέντρωση των στοιχείων στο έδαφος, βελόνες και φύλλα, θα πρέπει να παρακολουθείται και να συγκρίνεται με το παρελθόν ή μέσω βιβλιογραφίας.
   Περιγραφή Η κατάσταση των εδαφών είναι ένας δείκτης υγείας, ζωτικότητας και σταθερότητας των δασών. Εκτός από τη σπουδαιότητα της θρεπτικής επάρκειας για τα φυτά, αλλαγές στις υπόλοιπες φυσικές και χημικές ιδιότητες του επηρεάζουν άμεσα την σύνθεση της φυτοκοινότητας, που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο έδαφος και ειδικότερα στα εκάστοτε δασοπονικά είδη.
   Σχόλιο Τα διάφορα δασοπονικά είδη έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους. Για το λόγο αυτό, η παραγωγικότητα του εδάφους δεν είναι ίδια για όλα τα δασοπονικά είδη. Επίσης, οι χημικές και φυσικές ιδιότητες του εδάφους, εξαρτώνται από τη σύνθεση της εκάστοτε φυτοκοινότητας που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο έδαφος.

    

   Δείκτης: 2.1.1

   Γεωλογικός σχηματισμός

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Μητρικό υλικό

   • Ασβεστολιθικοί σχηματισμοί
   •  Σχηματισμοί φλύσχη Σχιστόλιθοι
   • Κρυσταλοπυριγενή πετρώματα
   • Νεογενείς σχηματισμοί
   • Αλλουβιακές αποθέσεις
   Έκταση (ha) και κατανομή της στις κατηγορίες γεωλογικών σχηματισμών

    

   ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ  / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ /  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)

    

    

   Δείκτης: 2.1.2

   Χαρακτηριστικά εδάφους

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Μηχανική σύσταση (υφή του εδάφους-

   ελαφριά, μέση ή βαριά)

   Εκατοστιαία περιεκτικότητα των κλασμάτων:

   Άμμος %

   Ιλύς %

   Άργιλος %

   ΤΜημα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣησ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΗΣ διευθυνσησ δασικων χαρτων της ειδικης γραμματειασ δασων  / ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ /  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / γεωλογικεσ μελετεσ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚοΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ (Υ)
   Κατανομή της έκτασης του δάσους σε βαθμίδες βάθους

    

    

   Βάθος εδάφους (κλίμακα ταξινόμησης):

   1)  Πολύ βαθιά εδάφη (> 60 εκ.)

   2)  Βαθιά εδάφη (30 – 60 εκ.)

   3)  Αβαθή εδάφη (15 – 30 εκ.)

   4)  Πολύ αβαθή εδάφη (5 – 15 εκ.)

   5)  Βραχώδη εδάφη (0 – 5 εκ.)

    

   (Υ)  
   Υγρασία εδάφους %

   (μέση κατάσταση κατά τη βλαστητική περίοδο)

    

   Ταξινόμηση:

   A.   Ξηρά εδάφη (πολύ χαμηλής περιεκτικότητας υγρασίας)

   B.   Μέτρια κατάσταση

   C.   Υγρά – κάθυγρα εδάφη (πολύ υψηλής περιεκτικότητας υγρασίας)

   (Σ)  
   Ανάγλυφο/ Yψόμετρο

    

   Κατανομή της έκτασης του δάσους σε ζώνες υψομέτρου Υψομετρική ζώνη:

   1)   < 400 μ.υ.ύ.

   2)   400 – 600

   3)   600 – 800

   4)   800 – 1000

   5)   1000 – 1200

   6)   1200 – 1400

   7)   …

   (Υ)  
   Ανάγλυφο / Κλίση
   εδαφών
    
   1)     5 (0 – 10)  %

   2)     15 (11 – 20) %

   3)     25 (21 – 30) %

   4)     35 (31 – 40) %

   5)     …

    

   (Υ)  
   Ανάγλυφο / Έκθεση ως προς τον ορίζοντα Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ, Β, ΒΑ, Α, ΝΑ (Υ)  

    

   Δείκτης: 2.1.3

   Συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα και των θρεπτικών στοιχείων καθώς και της οξύτητας του εδάφους κατά τα τελευταία 10 χρόνια.

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Θρεπτική κατάσταση εδάφους [άνθρακας (C), Άζωτο (Ν), Φώσφορος (Ρ), pH, Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Κάλιο (Κ), Ιχνοστοιχεία (Cu, Zn, Fe, Mn, B), Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων CEC)] mg/gr ή mg/kg ή cmol+/kg ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ

    

    

   (Σ)

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων για την ύπαρξη ή όχι τροφοπενιών προέρχεται από εγχειρίδια εδαφολογίας για τα αγροτικά εδάφη.

    

    

   K.2.2 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ
   Υποκριτήριο Η δασοπονία θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την υγεία και τη ζωτικότητα των δασών και να αποκαταστήσει, όπου χρειάζεται,  τα υποβαθμισμένα η/και κατεστραμμένα. Θα πρέπει να παρακολουθούνται, να περιγράφονται και να καταγράφονται αβιοτικοί, βιοτικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την υγεία και τη ζωτικότητα των δασών.
   Περιγραφή Σε αυτό το υποκριτήριο πρόκειται να εξετάζονται εκείνοι οι παράγοντες, που επηρεάζουν σημαντικά την υγεία και τη ζωτικότητα των δασών. Αυτοί είναι:

   Αβιοτικοί Παράγοντες:

   • Ξηρασία
   • Παγετός
   • Υετός
   • Κεραυνοί
   • Πυρκαγιές
   • Κατολισθήσεις
   • Ατμοσφαιρικές συνθήκες

    

   Βιοτικοί Παράγοντες:

   • Έντομα
   • Φυτοπαθογόνα αίτια
   • Άγρια Πανίδα (υγεία δάσους, κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ασθένειες, κλπ.)

    

   Ανθρωπογενείς παράγοντες:

   • Διαχείριση των δασών (π.χ. ζημιά κατά τη διάρκεια της υλοτομίας, συγκομιδής και μεταφοράς)
   • Απόθεση ατμοσφαιρικών ρυπογόνων ουσιών
   • Εντατικός τουρισμός για δασική αναψυχή
   • Κτηνοτροφία

    

   Δείκτης: 2.2.1

   Έκταση της πληγείσας περιοχής από επιβλαβείς παράγοντες

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Προσβεβλημένη έκταση, την τελευταία 10ετία από:

   –  Αβιοτικούς

   –  Βιοτικούς

   –  Ανθρωπογενείς

    

   ha,

   ha/έτος,

   m3/ha,

   tn ή kg/ha/ έτος

   ΔιαχειριστικΑ σχέδιΑ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Υ)

    

   Δείκτης: 2.2.2

   Κατάσταση υγείας και εξέλιξης

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Ανάλογα με τις ζημιές και τις προσβολές που προκαλούνται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων στις δασοπονικές μονάδες  ταξινομούνται στο επίπεδο των πολυγώνων βλάστησης ανάλογα με το βαθμό προσβολής τους σε τρεις βαθμίδες Κατανομή της συνολικής έκτασης του δάσους σε βαθμίδες υγείας ή προσβολής

   A.  Κατάσταση καλή

   B.  Κατάσταση μέτρια

   C.  Κατάσταση κακή

    

   ΔιαχειριστικΑ σχέδιΑ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Υ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολύγωνα βλάστησης: Η συνολική έκταση των Τμημάτων ή Υποτμημάτων διακρίνεται σε επιμέρους υποεπιφάνειες ανάλογα με τις μορφές δασοκάλυψης και τη σύνθεση των συστάδων. Οι υποεπιφάνειες αυτές χαρακτηρίζονται και ως πολύγωνα βλάστησης, με την έννοια ότι σε ένα ενιαίο επίπεδο χαρτογράφησης, οριοθετούνται όλα αυτά τα πολύγωνα και αποτελούν αυτοτελείς εγγραφές στη δημιουργούμενη γεωγραφική βάση πληροφοριών του δάσους.

    

   Δείκτης: 2.2.3

   Δυναμικό κινδύνου πυρκαγιάς και ικανότητα αντίστασης των δασικών σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο αυτό

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Βαθμός κινδύνου πυρκαγιάς

   Ταξινόμηση των εκτάσεων Τμημάτων/ Υποτμημάτων και συνολικά του δάσους σε βαθμίδες κινδύνου μετά από ειδική αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων (Κλίμα, φυσικό τοπίο, ανθρωπογενείς παράγοντες)

   Κατανομή της έκτασης του δάσους σε βαθμίδες κινδύνου πυρκαγιάς

   A.    Υψηλός κίνδυνος

   B.    Μέτριος κίνδυνος

   C.    Χαμηλός κίνδυνος

    

   Διαχειριστικά σχέδια / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ / ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υ)
   Ταξινόμηση των πολυγώνων βλάστησης/ των διακρινόμενων καταστάσεων (συστάδων, αγρών, χορτολιβαδικών κλπ.) εντός των Τμημάτων /  Υποτμημάτων σε βαθμίδες καταλληλόλητας ανάλογα με την (εσωτερική) συγκρότηση των δασικών σχηματισμών και μετά από ειδική αξιολόγηση της συγκρότησης και της κατακόρυφης διάρθρωσης των δασικών σχηματισμών Ταξινόμηση / κατανομή της έκτασης του δάσους συνολικά σε βαθμίδες αντίστασης απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς

   A.    Κατάσταση καλή/ επιθυμητή

   B.    Κατάσταση μέτρια

   C.    Κατάσταση κακή (πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης μέσω της διαχείρισης)

    

   (Σ)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκύπτει από την ανάλυση των φύλλων περιγραφής συστάδων (περιγραφή τόπου – περιγραφή συστάδας)

    

   Δείκτης: 2.2.4

   Πρόσφατη (30ετία) καμένη δασοσκεπής και άλλη δασική έκταση

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Καμένη έκταση ha Διαχειριστικά σχέδια / ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΝ (Υ)

    

   Δείκτης: 2.2.5

   Έκταση δασών και δασικών εκτάσεων που αναδασώθηκαν μετά από πυρκαγιά

   Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών

   (Υποχρεωτικός / Συνιστώμενος)

    

   Αποτέλεσμα επαλήθευσης

   (Ναι / Όχι / Μερικώς)

   Φυσικά ha Διαχειριστικά σχέδια (πινακασ επιφανειων) / ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΝ (Υ)
   Τεχνητά

    

   ha

    

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.