• Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
  • #679
   grpfc
   Keymaster

   Το Πρόγραμμα για την επικύρωση της δασικής πιστοποίησης (Programme for the Endorsement of Forest Certification-PEFC) είναι ένας διεθνής οργανισμός, του οποίου στόχος είναι να προωθήσει και να διασφαλίσει την αειφορική διαχείριση των δασών, μέσω της πιστοποίησης τους, καθώς και των παραγόμενων δασικών προϊόντων τους (ξυλώδη και μη ξυλώδη). Τα προϊόντα με το λογότυπο του PEFC, δίνουν στους καταναλωτές τη βεβαιότητα, ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση, από ανακυκλώσιμες ή / και ελεγχόμενες πηγές. Το Ελληνικό Πρόγραμμα Δασικής Πιστοποίησης (Greek Programme for Forest Certification – GrPFC) είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό και την προαγωγή των προτύπων της αειφορικής δασικής διαχείρισης του PEFC στην Ελλάδα.

   Τα πρότυπα του GrPFC, αναπτύσσονται σε μια ανοιχτή και διαυγή διαδικασία βάσει των αρχών της συναίνεσης και των διαβουλεύσεων με επαρκή αριθμό κοινωνικών εταίρων. Το GrPFC προσδοκά να γίνει στο άμεσο μέλλον, τακτικό μέλος του PEFC Council International.

Επισκόπηση 0 απαντητικών νημάτων
 • Η συζήτηση ‘ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.