Με την υλοποίηση του Προγράμματος θα επιτευχθούν:

  1. η δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών και των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και
  2. η εγγραφή στο Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC, ακολουθώντας τις προδιαγραφές, απαιτήσεις και οδηγίες αυτού του παγκόσμιου Οργανισμού Δασικής Πιστοποίησης.