ΤΟ PEFC ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Διαχειρίζονται περίπου 320 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης (319.450.518 ha), σύμφωνα με τους διεθνείς αποδεκτούς δείκτες αναφοράς της αειφορίας κατά PEFC (Ιούνιος, 2020). Η έκταση αυτή είναι περίπου ίση με το μέγεθος της Αιγύπτου, της Νότιας Αφρικής και της Τουρκίας. Τα δύο τρίτα (2/3) όλων των πιστοποιημένων δασών παγκοσμίως, είναι πιστοποιημένα κατά PEFC.

Επί του παρόντος, περισσότερες από 20.000 εταιρείες και οργανισμοί έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά PEFC Chain of Custody (CoC-Αλυσίδα επιτήρησης ). Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 είχαν δοθεί συνολικά 12.163 πιστοποιητικά. Αυτό ισούται με το ένα τρίτο (1/3) όλων των πιστοποιητικών CoC παγκοσμίως και αυτές οι εταιρείες βρίσκονται σε περισσότερες από 70 χώρες. Επίσης πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες δασών παγκοσμίως έχουν πιστοποιηθεί κατά PEFC.

Η  πιστοποίηση της Αλυσίδας Επιτήρησης (Chain of Custody) του PEFC παρακολουθεί τα παραγόμενα του δάσους προϊόντα, από αειφορικά διαχειριζόμενες πηγές έως το τελικό προϊόν. Αυτή αποδεικνύει  ότι κάθε βήμα της αλυσίδας εφοδιασμού παρακολουθείται στενά μέσω ανεξάρτητου ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι οι μη αειφορικά διαχειριζόμενες πηγές αποκλείονται.

Εθνικά μέλη του PEFC σε 53 χώρες, με 47 εγκεκριμένα εθνικά συστήματα πιστοποίησης, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους κάτω από την ομπρέλα του PEFC για να προωθήσουν από κοινού την αειφορική διαχείριση των δασών. Δέκα (10) ακόμα χώρες αναπτύσσουν το σύστημα πιστοποίησης του κατά PEFC ή βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας υποβολής αίτησης για έγκριση του Εθνικού τους συστήματος.To PEFC μέσω των έργων και των συνεργασιών του σε όλο τον κόσμο, εργάζεται για την αύξηση αυτού του αριθμού, προσφέροντας αειφορική διαχείριση και πιστοποίηση δασών σε περισσότερες χώρες και σε περισσότερους ιδιοκτήτες δασών, μεγάλους και μικρούς.

Η πιστοποίηση κατά PEFC αποτελεί πρότυπο επιλογής για τις Εθνικές πολιτικές προμήθειας ξύλου, όπως π.χ. του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, εκτός από τις πολλές ιδιωτικές πολιτικές προμήθειας ξυλείας. Η πιστοποίηση κατά PEFC αποδεικνύει επίσης τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τη ξυλεία της Ε.Ε. (EUTR-EU Timber Regulation), του νόμου U.S. Lacey Act των Η.Π.Α. και του κανονισμού απαγόρευσης της παράνομης υλοτομίας της Αυστραλίας (Australian Illegal Logging Prohibition Act).